צמה מסובבת – לעשייה ע"י צד נוסף (חברה/אמא וכד') אספי חלק מהחלק הקדמי של השיער , חלקי לשתי קבוצות שוות והכניסי אל הקריס קרוס כשצד הגלים בקריס קרוס מופנה אליך. סובבי את הקריס קרוס פעמיים עם כיוון השעון . קחי קבוצת שיער חופשייה מצד הפנים והכניסי אל צד הפתח הקרוב בקריס קרוס, עשי את אותה פעולה בצד השני וסובבי את הקריס קרוס פעמיים עם כיוון השעון. חיזרי על פעולות 3-2 לכל אורך השיער. צמה משולבת – לעשייה ע"י צד נוסף (חברה/אמא וכד') חלקי את השיער לשתי קבוצות שוות, הכניסי את הקבוצות המחולקות לקריס קרוס כשצד הגלים בקריס קרוס מופנה אליך. בעזרת האגודל והאצבע קחי קבוצה קטנה של שיער מהצד הימני הפתוח בקריס קרוס והעבירי אותה מלפני הקריס קרוס אל הצד הפתוח השמאלי, הכניסי את השיער עד לסופו של הפתח השמאלי. חזרי על פעולה מס' 2 אך הפעם קחי קבוצת שיער מהצד השמאלי והעבירי לימני. חזרי על פעולות 3-2 לכל אורך השיער. למראה מיוחד ומעניין ניתן לסובב את הקריס קרוס אחרי ביצוע פעולות 3-2 ואז להמשיך. לצמותיים משולבות חלקי את השיער לשתי קבוצות ואז כל קבוצה חלקי לשתיים.


35 

קרא עוד