- נפתחות כסיכות סבתא אך בעלות סגירה. - בעלות שיניים צפופות המבטיחות הישארות הסיכה במקומה. - אינן כואבות. - אינן נשברות.


10