מסרקית הגבהה לקוקו


מסרקית הגבהה ליצירת נפח לקוקו או תסרוקת


20